วิดีโอ

ตัดลวดความเร็วสูงอัตโนมัติ

ขั้นตอนการเคลือบ

ตัดลวด

การพิมพ์แบบจำลองของอิเล็กโทรดเชื่อม

E6013